LXX Psalms 98
Widgets to be programmed here
1. ψαλμὸς τῷ *δαυιδ κύριος ἐβασίλευσεν ὀργιζέσθωσαν λαοί καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν σαλευθήτω γῆ

2. κύριος ἐν *σιων μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς

3. ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστιν

4. καὶ τιμὴ βασιλέως κρίσιν ἀγαπᾷ σὺ ἡτοίμασας εὐθύτητας κρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν Iακωβ σὺ ἐποίησας

5. ὑψοῦτε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ὅτι ἅγιός ἐστιν

6. *μωυσῆς καὶ Aαρων ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ καὶ *σαμουηλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπεκαλοῦντο τὸν κύριον καὶ αὐτὸς ἐπήκουσεν αὐτῶν

7. ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς ἐφύλαςον τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα ἔδωκεν αὐτοῖς

8. κύριε θεὸς ἡμῶν σὺ ἐπήκουες αὐτῶν θεός σὺ εὐίλατος ἐγίνου αὐτοῖς καὶ ἐκδικῶν ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν

9. ὑψοῦτε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς ὄρος ἅγιον αὐτοῦ ὅτι ἅγιος κύριος θεὸς ἡμῶνParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.