LXX Genesis 27
Widgets to be programmed here
1. ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρᾶσαι Iσαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν καὶ ἐκάλεσεν Hσαυ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ υἱέ μου καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ

2. καὶ εἶπεν ἰδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τῆς τελευτῆς μου

3. νῦν οὖν λαβὲ τὸ σκεῦός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν

4. καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα ὡς φιλῶ ἐγώ καὶ ἔνεγκέ μοι ἵνα φάγω ὅπως εὐλογήσῃ σε ψυχή μου πρὶν ἀποθανεῖν με

5. Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλοῦντος Iσαακ πρὸς Hσαυ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπορεύθη δὲ Hσαυ εἰς τὸ πεδίον θηρεῦσαι θήραν τῷ πατρὶ αὐτοῦ

6. Ρεβεκκα δὲ εἶπεν πρὸς Iακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν ἐλάςω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα τοῦ πατρός σου λαλοῦντος πρὸς Hσαυ τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος

7. ἔνεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα καὶ φαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με

8. νῦν οὖν υἱέ ἄκουσόν μου καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι

9. καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκεῖθεν δύο ἐρίφους ἁπαλοὺς καὶ καλούς καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τῷ πατρί σου ὡς φιλεῖ

10. καὶ εἰσοίσεις τῷ πατρί σου καὶ φάγεται ὅπως εὐλογήσῃ σε πατήρ σου πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτόν

11. εἶπεν δὲ Iακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτοῦ ἔστιν Hσαυ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λεῖος

12. μήποτε ψηλαφήσῃ με πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡς καταφρονῶν καὶ ἐπάξω ἐπ' ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν

13. εἶπεν δὲ αὐτῷ μήτηρ ἐπ' ἐμὲ κατάρα σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τῆς φωνῆς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι

14. πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρί καὶ ἐποίησεν μήτηρ αὐτοῦ ἐδέσματα καθὰ ἐφίλει πατὴρ αὐτοῦ

15. καὶ λαβοῦσα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Hσαυ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἦν παρ' αὐτῇ ἐν τῷ οἴκῳ ἐνέδυσεν Iακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον

16. καὶ τὰ δέρματα τῶν ἐρίφων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ

17. καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους οὓς ἐποίησεν εἰς τὰς χεῖρας Iακωβ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς

18. καὶ εἰσήνεγκεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἶπεν δέ πάτερ δὲ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ τίς εἶ σύ τέκνον

19. καὶ εἶπεν Iακωβ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐγὼ Hσαυ πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τῆς θήρας μου ὅπως εὐλογήσῃ με ψυχή σου

20. εἶπεν δὲ Iσαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ τί τοῦτο ταχὺ εὗρες τέκνον δὲ εἶπεν παρέδωκεν κύριος θεός σου ἐναντίον μου

21. εἶπεν δὲ Iσαακ τῷ Iακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἶ υἱός μου Hσαυ οὔ

22. ἤγγισεν δὲ Iακωβ πρὸς Iσαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν μὲν φωνὴ φωνὴ Iακωβ αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Hσαυ

23. καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἦσαν γὰρ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ὡς αἱ χεῖρες Hσαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δασεῖαι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν

24. καὶ εἶπεν σὺ εἶ υἱός μου Hσαυ δὲ εἶπεν ἐγώ

25. καὶ εἶπεν προσάγαγέ μοι καὶ φάγομαι ἀπὸ τῆς θήρας σου τέκνον ἵνα εὐλογήσῃ σε ψυχή μου καὶ προσήγαγεν αὐτῷ καὶ ἔφαγεν καὶ εἰσήνεγκεν αὐτῷ οἶνον καὶ ἔπιεν

26. καὶ εἶπεν αὐτῷ Iσαακ πατὴρ αὐτοῦ ἔγγισόν μοι καὶ φίλησόν με τέκνον

27. καὶ ἐγγίσας ἐφίλησεν αὐτόν καὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν ἰδοὺ ὀσμὴ τοῦ υἱοῦ μου ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρους ὃν ηὐλόγησεν κύριος

28. καὶ δῴη σοι θεὸς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς καὶ πλῆθος σίτου καὶ οἴνου

29. καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες καὶ γίνου κύριος τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου καταρώμενός σε ἐπικατάρατος δὲ εὐλογῶν σε εὐλογημένος

30. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Iσαακ εὐλογοῦντα Iακωβ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθεν Iακωβ ἀπὸ προσώπου Iσαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ Hσαυ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἦλθεν ἀπὸ τῆς θήρας

31. καὶ ἐποίησεν καὶ αὐτὸς ἐδέσματα καὶ προσήνεγκεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ πατρί ἀναστήτω πατήρ μου καὶ φαγέτω τῆς θήρας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὅπως εὐλογήσῃ με ψυχή σου

32. καὶ εἶπεν αὐτῷ Iσαακ πατὴρ αὐτοῦ τίς εἶ σύ δὲ εἶπεν ἐγώ εἰμι υἱός σου πρωτότοκος Hσαυ

33. ἐξέστη δὲ Iσαακ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἶπεν τίς οὖν θηρεύσας μοι θήραν καὶ εἰσενέγκας μοι καὶ ἔφαγον ἀπὸ πάντων πρὸ τοῦ σε ἐλθεῖν καὶ ηὐλόγησα αὐτόν καὶ εὐλογημένος ἔστω

34. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Hσαυ τὰ ῥήματα Iσαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀνεβόησεν φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα καὶ εἶπεν εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ

35. εἶπεν δὲ αὐτῷ ἐλθὼν ἀδελφός σου μετὰ δόλου ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου

36. καὶ εἶπεν δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Iακωβ ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον τοῦτο τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληφεν καὶ νῦν εἴληφεν τὴν εὐλογίαν μου καὶ εἶπεν Hσαυ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν πάτερ

37. ἀποκριθεὶς δὲ Iσαακ εἶπεν τῷ Hσαυ εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐποίησα αὐτοῦ οἰκέτας σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήρισα αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον

38. εἶπεν δὲ Hσαυ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν πάτερ εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ κατανυχθέντος δὲ Iσαακ ἀνεβόησεν φωνὴν Hσαυ καὶ ἔκλαυσεν

39. ἀποκριθεὶς δὲ Iσαακ πατὴρ αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς ἔσται κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν

40. καὶ ἐπὶ τῇ μαχαίρῃ σου ζήσῃ καὶ τῷ ἀδελφῷ σου δουλεύσεις ἔσται δὲ ἡνίκα ἐὰν καθέλῃς καὶ ἐκλύσεις τὸν ζυγὸν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ τραχήλου σου

41. καὶ ἐνεκότει Hσαυ τῷ Iακωβ περὶ τῆς εὐλογίας ἧς εὐλόγησεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ εἶπεν δὲ Hσαυ ἐν τῇ διανοίᾳ ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους τοῦ πατρός μου ἵνα ἀποκτείνω Iακωβ τὸν ἀδελφόν μου

42. ἀπηγγέλη δὲ Ρεβεκκα τὰ ῥήματα Hσαυ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου καὶ πέμψασα ἐκάλεσεν Iακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ Hσαυ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ ἀποκτεῖναί σε

43. νῦν οὖν τέκνον ἄκουσόν μου τῆς φωνῆς καὶ ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν *μεσοποταμίαν πρὸς *λαβαν τὸν ἀδελφόν μου εἰς *χαρραν

44. καὶ οἴκησον μετ' αὐτοῦ ἡμέρας τινὰς ἕως τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν

45. καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπιλάθηται πεποίηκας αὐτῷ καὶ ἀποστείλασα μεταπέμψομαί σε ἐκεῖθεν μήποτε ἀτεκνωθῶ ἀπὸ τῶν δύο ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ

46. εἶπεν δὲ Ρεβεκκα πρὸς Iσαακ προσώχθικα τῇ ζωῇ μου διὰ τὰς θυγατέρας τῶν υἱῶν *χετ εἰ λήμψεται Iακωβ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῆς γῆς ταύτης ἵνα τί μοι ζῆνParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.