LXX Genesis 10
Widgets to be programmed here
1. αὗται δὲ αἱ γενέσεις τῶν υἱῶν *νωε *σημ *χαμ Iαφεθ καὶ ἐγενήθησαν αὐτοῖς υἱοὶ μετὰ τὸν κατακλυσμόν

2. υἱοὶ Iαφεθ *γαμερ καὶ *μαγωγ καὶ *μαδαι καὶ Iωυαν καὶ Eλισα καὶ *θοβελ καὶ *μοσοχ καὶ *θιρας

3. καὶ υἱοὶ *γαμερ Aσχαναζ καὶ Ριφαθ καὶ *θοργαμα

4. καὶ υἱοὶ Iωυαν Eλισα καὶ *θαρσις *κίτιοι Ῥόδιοι

5. ἐκ τούτων ἀφωρίσθησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν ἐν τῇ γῇ αὐτῶν ἕκαστος κατὰ γλῶςαν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν

6. υἱοὶ δὲ *χαμ *χους καὶ *μεσραιμ *φουδ καὶ *χανααν

7. υἱοὶ δὲ *χους *σαβα καὶ Eυιλα καὶ *σαβαθα καὶ Ρεγμα καὶ *σαβακαθα υἱοὶ δὲ Ρεγμα *σαβα καὶ *δαδαν

8. *χους δὲ ἐγέννησεν τὸν *νεβρωδ οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς

9. οὗτος ἦν γίγας κυνηγὸς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ διὰ τοῦτο ἐροῦσιν ὡς *νεβρωδ γίγας κυνηγὸς ἐναντίον κυρίου

10. καὶ ἐγένετο ἀρχὴ τῆς βασιλείας αὐτοῦ *βαβυλὼν καὶ Oρεχ καὶ Aρχαδ καὶ *χαλαννη ἐν τῇ γῇ *σεννααρ

11. ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ἐξῆλθεν Aςουρ καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν *νινευη καὶ τὴν Ροωβωθ πόλιν καὶ τὴν *χαλαχ

12. καὶ τὴν *δασεμ ἀνὰ μέσον *νινευη καὶ ἀνὰ μέσον *χαλαχ αὕτη πόλις μεγάλη

13. καὶ *μεσραιμ ἐγέννησεν τοὺς *λουδιιμ καὶ τοὺς Eνεμετιιμ καὶ τοὺς *λαβιιμ καὶ τοὺς *νεφθαλιιμ

14. καὶ τοὺς *πατροσωνιιμ καὶ τοὺς *χασλωνιιμ ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν *φυλιστιιμ καὶ τοὺς *καφθοριιμ

15. *χανααν δὲ ἐγέννησεν τὸν *σιδῶνα πρωτότοκον καὶ τὸν *χετταῖον

16. καὶ τὸν Iεβουσαῖον καὶ τὸν Aμορραῖον καὶ τὸν *γεργεσαῖον

17. καὶ τὸν Eυαῖον καὶ τὸν Aρουκαῖον καὶ τὸν Aσενναῖον

18. καὶ τὸν Ἀράδιον καὶ τὸν *σαμαραῖον καὶ τὸν Aμαθι καὶ μετὰ τοῦτο διεσπάρησαν αἱ φυλαὶ τῶν *χαναναίων

19. καὶ ἐγένοντο τὰ ὅρια τῶν *χαναναίων ἀπὸ *σιδῶνος ἕως ἐλθεῖν εἰς *γεραρα καὶ *γάζαν ἕως ἐλθεῖν *σοδομων καὶ *γομορρας Aδαμα καὶ *σεβωιμ ἕως *λασα

20. οὗτοι υἱοὶ *χαμ ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν κατὰ γλώςας αὐτῶν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν

21. καὶ τῷ *σημ ἐγενήθη καὶ αὐτῷ πατρὶ πάντων τῶν υἱῶν Eβερ ἀδελφῷ Iαφεθ τοῦ μείζονος

22. υἱοὶ *σημ Aιλαμ καὶ Aςουρ καὶ Aρφαξαδ καὶ *λουδ καὶ Aραμ καὶ *καιναν

23. καὶ υἱοὶ Aραμ Ως καὶ Oυλ καὶ *γαθερ καὶ *μοσοχ

24. καὶ Aρφαξαδ ἐγέννησεν τὸν *καιναν καὶ *καιναν ἐγέννησεν τὸν *σαλα *σαλα δὲ ἐγέννησεν τὸν Eβερ

25. καὶ τῷ Eβερ ἐγενήθησαν δύο υἱοί ὄνομα τῷ ἑνὶ *φαλεκ ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη γῆ καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Iεκταν

26. Iεκταν δὲ ἐγέννησεν τὸν Eλμωδαδ καὶ τὸν *σαλεφ καὶ Aσαρμωθ καὶ Iαραχ

27. καὶ Oδορρα καὶ Aιζηλ καὶ *δεκλα

28. καὶ Aβιμεηλ καὶ *σαβευ

29. καὶ Oυφιρ καὶ Eυιλα καὶ Iωβαβ πάντες οὗτοι υἱοὶ Iεκταν

30. καὶ ἐγένετο κατοίκησις αὐτῶν ἀπὸ *μαςη ἕως ἐλθεῖν εἰς *σωφηρα ὄρος ἀνατολῶν

31. οὗτοι υἱοὶ *σημ ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν κατὰ γλώςας αὐτῶν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν

32. αὗται αἱ φυλαὶ υἱῶν *νωε κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ τὰ ἔθνη αὐτῶν ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ τὸν κατακλυσμόνParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.