LXX Exodus 9
Widgets to be programmed here
1. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς *μωυσῆν εἴσελθε πρὸς *φαραω καὶ ἐρεῖς αὐτῷ τάδε λέγει κύριος θεὸς τῶν Eβραίων ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσωσιν

2. εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου ἀλλ' ἔτι ἐγκρατεῖς αὐτοῦ

3. ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις ἔν τε τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ταῖς καμήλοις καὶ βουσὶν καὶ προβάτοις θάνατος μέγας σφόδρα

4. καὶ παραδοξάσω ἐγὼ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν Aἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Iσραηλ οὐ τελευτήσει ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ Iσραηλ υἱῶν ῥητόν

5. καὶ ἔδωκεν θεὸς ὅρον λέγων ἐν τῇ αὔριον ποιήσει κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς

6. καὶ ἐποίησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐτελεύτησεν πάντα τὰ κτήνη τῶν Aἰγυπτίων ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Iσραηλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν

7. ἰδὼν δὲ *φαραω ὅτι οὐκ ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Iσραηλ οὐδέν ἐβαρύνθη καρδία *φαραω καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τὸν λαόν

8. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς *μωυσῆν καὶ Aαρων λέγων λάβετε ὑμεῖς πλήρεις τὰς χεῖρας αἰθάλης καμιναίας καὶ πασάτω *μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐναντίον *φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ

9. καὶ γενηθήτω κονιορτὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Aἰγύπτου καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ τετράποδα ἕλκη φλυκτίδες ἀναζέουσαι ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Aἰγύπτου

10. καὶ ἔλαβεν τὴν αἰθάλην τῆς καμιναίας ἐναντίον *φαραω καὶ ἔπασεν αὐτὴν *μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἐγένετο ἕλκη φλυκτίδες ἀναζέουσαι ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν

11. καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ φαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον *μωυσῆ διὰ τὰ ἕλκη ἐγένετο γὰρ τὰ ἕλκη ἐν τοῖς φαρμακοῖς καὶ ἐν πάσῃ γῇ Aἰγύπτου

12. ἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν *φαραω καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν καθὰ συνέταξεν κύριος

13. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς *μωυσῆν ὄρθρισον τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον *φαραω καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν τάδε λέγει κύριος θεὸς τῶν Eβραίων ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα λατρεύσωσίν μοι

14. ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πάντα τὰ συναντήματά μου εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου ἵν' εἰδῇς ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ἐγὼ ἄλλος ἐν πάσῃ τῇ γῇ

15. νῦν γὰρ ἀποστείλας τὴν χεῖρα πατάξω σε καὶ τὸν λαόν σου θανάτῳ καὶ ἐκτριβήσῃ ἀπὸ τῆς γῆς

16. καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

17. ἔτι οὖν σὺ ἐμποιῇ τοῦ λαοῦ μου τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι αὐτούς

18. ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν πολλὴν σφόδρα ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Aἰγύπτῳ ἀφ' ἧς ἡμέρας ἔκτισται ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης

19. νῦν οὖν κατάσπευσον συναγαγεῖν τὰ κτήνη σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ πάντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη ὅσα ἂν εὑρεθῇ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰς οἰκίαν πέσῃ δὲ ἐπ' αὐτὰ χάλαζα τελευτήσει

20. φοβούμενος τὸ ῥῆμα κυρίου τῶν θεραπόντων *φαραω συνήγαγεν τὰ κτήνη αὐτοῦ εἰς τοὺς οἴκους

21. ὃς δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥῆμα κυρίου ἀφῆκεν τὰ κτήνη ἐν τοῖς πεδίοις

22. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς *μωυσῆν ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἔσται χάλαζα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Aἰγύπτου ἐπί τε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐπὶ τῆς γῆς

23. ἐξέτεινεν δὲ *μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν καὶ κύριος ἔδωκεν φωνὰς καὶ χάλαζαν καὶ διέτρεχεν τὸ πῦρ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔβρεξεν κύριος χάλαζαν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Aἰγύπτου

24. ἦν δὲ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα σφόδρα ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Aἰγύπτῳ ἀφ' οὗ γεγένηται ἐπ' αὐτῆς ἔθνος

25. ἐπάταξεν δὲ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Aἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν χάλαζα καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν χάλαζα

26. πλὴν ἐν γῇ *γεσεμ οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ Iσραηλ οὐκ ἐγένετο χάλαζα

27. ἀποστείλας δὲ *φαραω ἐκάλεσεν *μωυσῆν καὶ Aαρων καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡμάρτηκα τὸ νῦν κύριος δίκαιος ἐγὼ δὲ καὶ λαός μου ἀσεβεῖς

28. εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς κύριον καὶ παυσάσθω τοῦ γενηθῆναι φωνὰς θεοῦ καὶ χάλαζαν καὶ πῦρ καὶ ἐξαποστελῶ ὑμᾶς καὶ οὐκέτι προσθήσεσθε μένειν

29. εἶπεν δὲ αὐτῷ *μωυσῆς ὡς ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν ἐκπετάσω τὰς χεῖράς μου πρὸς κύριον καὶ αἱ φωναὶ παύσονται καὶ χάλαζα καὶ ὑετὸς οὐκ ἔσται ἔτι ἵνα γνῷς ὅτι τοῦ κυρίου γῆ

30. καὶ σὺ καὶ οἱ θεράποντές σου ἐπίσταμαι ὅτι οὐδέπω πεφόβησθε τὸν κύριον

31. τὸ δὲ λίνον καὶ κριθὴ ἐπλήγη γὰρ κριθὴ παρεστηκυῖα τὸ δὲ λίνον σπερματίζον

32. δὲ πυρὸς καὶ ὀλύρα οὐκ ἐπλήγη ὄψιμα γὰρ ἦν

33. ἐξῆλθεν δὲ *μωυσῆς ἀπὸ *φαραω ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἐξεπέτασεν τὰς χεῖρας πρὸς κύριον καὶ αἱ φωναὶ ἐπαύσαντο καὶ χάλαζα καὶ ὑετὸς οὐκ ἔσταξεν ἔτι ἐπὶ τὴν γῆν

34. ἰδὼν δὲ *φαραω ὅτι πέπαυται ὑετὸς καὶ χάλαζα καὶ αἱ φωναί προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ ἐβάρυνεν αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ

35. καὶ ἐσκληρύνθη καρδία *φαραω καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Iσραηλ καθάπερ ἐλάλησεν κύριος τῷ *μωυσῇParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.